Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

God man, förvaltare och förmyndare

Omfattningen av uppdraget som god man eller förvaltare är beroende av huvudmannens behov och vilka tillgångar huvudmannen disponerar. I uppdraget kan det ingå att bevaka huvudmannens intressen, förvalta huvudmannens egendom och att sörja för huvudmannens person.

En kvinna sitter vid en dator.God man och förvaltare

God man och förvaltare har i princip samma huvuduppgifter men ansvar och befogenheter skiljer sig åt. Att vara god man eller förvaltare handlar i grunden om att hjälpa en medmänniska.

Förvaltare kan utses mot en persons vilja. Förvaltare utses endast då en mindre ingripande åtgärd inte fungerar för att ge den enskilde hjälp. Vid förvaltarskap förlorar huvudmannen rättshandlingsförmåga för de delar som förvaltaruppdraget avser. Inom uppdraget är det förvaltaren som beslutar och inget samtycke behövs från huvudmannen. 

Förmyndare

Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans förmyndare för sina barn. Förmyndaren tar hand om barnets egendom och ska företräda barnet i ekonomiska angelägenheter.

I princip råder så kallad fri föräldraförvaltning, d.v.s. att det huvudsakliga ansvaret för att förvalta ett barns egendom ligger på förmyndarna. Det finns emellertid undantag i den fria förvaltningen genom att förvaltning av barns egendom kan stå under överförmyndarens tillsyn. Förmyndare är vid dessa tillfällen skyldiga att lämna upplysningar till överförmyndaren.

Om ett barn har en förmögenhet som överstiger åtta prisbasbelopp är förmyndare skyldiga att omedelbart anmäla detta till överförmyndaren. Förmyndare ska därefter varje år lämna en redovisning över barnets egendom till överförmyndaren.

 

Senast uppdaterad 21 april 2016