Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Separation, skilsmässa

Vad innebär ensam respektive gemensam vårdnad och vad gäller för ett barns boende när föräldrarna inte lever tillsammans? Det och mycket mer kan du läsa om här.

Vad menas med vårdnad?

Vårdnad är ett juridiskt begrepp, som kan översättas med föräldraansvar. Vårdnad innebär att ha ansvar för och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, det vill säga att vara barnets företrädare. Barn står under förälders vårdnad tills de fyller 18 år.

Ensam vårdnad innebär att en av föräldrarna ensam har ansvar och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, medan gemensam vårdnad innebär att föräldrarna tillsammans har ansvar och skyldighet att agera som barnets företrädare.

Föräldrar som är gifta får automatiskt delad vårdnad om sitt/sina barn. Om föräldrarna inte är gifta när barnet föds får modern automatiskt ensam vårdnad. Föräldrar som inte är gifta måste anmäla till Skattemyndigheten att de vill ha gemensam vårdnad om sitt/sina barn. Vårdnaden fortsätter att vara gemensam om föräldrarna skiljer sig eller flyttar isär, såvida inte någon av dem eller båda begär att den gemensamma vårdnaden ska upplösas.

Vad menas med boende?

Om föräldrarna inte bor tillsammans kan barnet antingen bo hos en av dem eller bo växelvis hos sina båda föräldrar. Växelvis boende innebär att barnet bor lika mycket hos respektive förälder enligt ett rullande schema, till exempel varannan vecka. Barnet kan endast vara folkbokfört hos en av föräldrarna, det gäller även om barnet bor växelvis.

Vad menas med umgänge?

När ett barn bor stadigvarande hos en av föräldrarna ska de gemensamt se till att barnets behov av umgänge med den andra föräldern tillgodoses. Det finns inte någon regel för hur umgänget ska utformas.

Samarbetssamtal

När föräldrar inte kan komma överens om vårdnad, boende och/eller umgänge kan familjerätten tillsammans med föräldrarna genom så kallade samarbetssamtal försöka hitta lösningar som är bra för barnen och som båda föräldrarna kan acceptera. Samarbetssamtal är strukturerade samtal under ledning av två familjerättssekreterare. Samtalen sker huvudsakligen på initiativ av föräldrarna, som då själva tar kontakt med familjerätten. Samarbetssamtal kan även ske genom att famijlerätten får i uppdrag från tingsrätten att genomföra samarbetssamtal med ett föräldrapar. En förutsättning för att genomföra samarbetssamtal är att ingen av föräldrarna motsätter sig samtalen.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som är överens kan reglera frågor om vårdnad, boende och/eller umgänge genom avtal. Efter utredning godkänner familjerätten avtalet om det bedöms vara till barnets bästa. Ett godkänt avtal gäller och har samma verkan som en dom. Det betyder bland annat att det kan verkställas, det vill säga genomföras tvångsvis av rätten.

Tvist om vårdnad, boende och umgänge

Om du som förälder inte kan komma överens om vårdnad, boende och/eller umgänge med ditt/dina barns andra förälder kan du lämna in en stämnings- ansökan till tingsrätten. Tingsrätten ger då vanligen familjerätten i uppdrag att yttra sig genom att begära en utredning. Utrednngen ska mynna ut i en bedömning om av vad som är till det enskilda barnets bästa.

En utredning om vårdnad, boende och/eller umgänge kan ta lång tid och följs ofta av en lång tids väntan på huvudförhandling i tingsrätten. I avvaktan på att utredningen blir färdig och tingsrätten beslutar i frågan kan tingsrätten fatta ett tillfälligt beslut, ett så kallat interimistiskt beslut. När tingsrätten fattar ett interimistiskt beslut grundar den sig bland annat på uppgifter som kommit fram i ett snabbyttrande från familjerätten.

Skilsmässa

Många har föräldrar som har skilt sig eller som ska skilja sig. Meningen med en skilsmässa är att en situation som inte har varit bra ska bli bättre. Ofta blir det bra, även om det kan ta tid.

Hur det känns när ens föräldrar skiljer sig är olika. Man kan känna både oro, ilska, lättnad och sorg. Ibland kan man känna skuld över att föräldrarna skiljer sig och tänka att det är ens eget fel för att man har varit jobbig eller så. Det är aldrig sant. Det är aldrig barnens fel att föräldrarna skiljer sig och det är alltid föräldrarnas uppgift att ordna sina egna och barnens liv.

Om föräldrarna bråkar mycket under skilsmässan kan det kännas jobbigt, men det blir förhoppningsvis bättre med tiden. Om föräldrarna skiljer sig utan att man har sett att de bråkat och varit osams, kan det ibland kännas svårt att förstå varför de ändå måste skilja sig.

Oavsett om det är bråkigt eller inte, kan det vara svårt att acceptera att ens föräldrar inte längre ska bo ihop. Att man kanske måste flytta, byta skola eller att behöva bestämma med vem man ska bo och när. Man kan lätt känna sig ensam med sina problem när föräldrarna är upptagna med sina egna och då är det bra att prata med någon om hur man själv har det.

Alla vuxna som jobbar med barn och unga är skyldiga att hjälpa en om man inte har det bra. Om man själv eller någon annan inte har det bra är det därför bra att prata med någon vuxen.

Senast uppdaterad 21 december 2018