Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studiebesök och information

En viktig del av vårt arbete på ungdomsmottagningen är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

Vi bjuder in klasser på studiebesök, besöker klasser på skolorna, kompletterar den lärarledda undervisningen i sex- och samlevnad, har olika former av gruppverksamhet samt informerar ungdomar så väl som samverkanspartners om vår verksamhet. 

År 6, vi besöker er klass

Vi erbjuder alla 6:or i Salems kommun ett besök av oss. Besöket tar cirka 30 minuter och syftet är att ge en kort introduktion till ungdomsmottagningens verksamhet. Vi berättar bland annat var ungdomsmottagningen finns, vilka vi är som arbetar här och vad vi kan hjälp till med. Eleverna får även möjlighet att ställa frågor till oss.

År 8, er klass besöker oss

Vi erbjuder alla 8:or i Salems kommun att besöka vår ungdomsmottagning. Ett besök hos oss tar cirka en timma och syftar till att ge en utförlig bild av ungdomsmottagningens verksamhet. Vi visar runt i våra lokaler, talar om kroppen och dess utveckling och hur man använder kondomen på ett säkert sätt. Vår målsättning är att förmedla en positiv syn på sexualiteten och på bästa sätt svara på eventuella frågor. I syfte att skapa ett tryggt samtalsklimat brukar vi dela vi in gruppen i två grupper.

Vi planerar in verksamheten ovan på fasta tider och skickar därefter inbjudan till varje klassmentor. Om er klass inte har fått någon inbjudan är ni välkomna att höra av er.

Gymnasiet

Vid skolstarten på höstterminen kommer vi ut till Rönninge gymnasium. Vi vill ge ungdomar som är nya i Salem en möjlighet att få kunskap om att vi finns och vad vi kan erbjuda för stöd.  Vi kommer finnas på skolan under ett par timmar i samband med skollunchen. Ni får då möjlighet att bekanta er med oss och ställa frågor samt boka tider till barnmorska eller kurator.

Övrigt utåtriktat arbete

Om du arbetar i en verksamhet eller om du som ungdom ofta besöker en verksamhet där du tycker att ungdomarna behöver få mer kunskap sex- och samlevnad eller behöver få mer kunskap om ungdomsmottagningen kan du höra av dig till oss. I mån av tid kommer vi gärna ut till er verksamhet.

 

Senast uppdaterad 07 juni 2016