Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Socialtjänsten är skyldig att utreda

När socialtjänsten får reda på att ett barn kan behöva stöd eller skydd, är socialtjänsten skyldig att se till att barnet får hjälp.

Socialtjänsten kan få kännedom om att ett barn behöver stöd genom att barnets vårdnadshavare eller den unge själv ansöker om stöd, eller genom att det kommer in en anmälan om oro för barnet/ungdomen från till exempel en lärare eller en anhörig.

Behovet kan redan i en första kontakt vara uppenbart. Ibland kan behovet vara svårare att bedöma och socialtjänsten måste då göra en mer omfattande utredning.

Så här går en utredning till

Den socialsekreterare som är ansvarig för utredningen går tillsammans med familjen igenom varför utredning inletts och vilka frågor som är viktiga att få svar på. Tillsammans upprättar socialsekreteraren och familjen en plan för utredningen. Utredningsplanen beskriver på vilket sätt utredningen ska genomföras, vilka frågor som ska besvaras, vilka personer som ska kontaktas samt inom vilken tidsram detta ska ske. 

Socialsekreteraren har rätt att ta de kontakter som behövs för att bilda sig en uppfattning om hur barnet har det. Familjen informeras alltid om vilka som kontaktas och familjen erbjuds att närvara vid dessa samtal.

Det som kommer fram under utredningen dokumenteras.

Utredningen avslutas med ett beslut

Utredningen avslutas med att socialsekreteraren gör en bedömning och beslutar om eventuell hjälp. Familjen och socialtjänsten brukar som regel vara överens om vilken hjälp barnet och familjen kan behöva. Ibland händer det att socialtjänsten ser behov av insatser för barnet men att föräldrarna inte är av samma åsikt. Då kan socialtjänsten endast ingripa om situationen är så allvarlig att det finns underlag för tvångsåtgärder enligt LVU (Lagen om vård av unga), annars avslutas ärendet utan åtgärd. 

När utredningen är färdig har socialtjänsten skyldighet att låta vårdnadshavaren och barnet, om det fyllt 15 år ta del av utredningen. De har då möjlighet att lämna sina synpunkter och att få dessa antecknade. Den person som berörs av beslutet (barnets vårdnadshavare och barnet, om det fyllt 15 år) ska få ett skriftligt beslut där också socialtjänstens motivering av beslutet framgår.

Många av de beslut som socialtjänsten fattar kan överklagas om vårdnadshavaren eller ungdomen inte är nöjd med beslutet. Om du klickar på rubriken Överklagan i menyn till vänster kan du läsa mer om hur det går till att överklaga ett beslut.

Senast uppdaterad 25 april 2016