Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Information till dig som är barn eller ungdom

Du har rätt att må bra, vara trygg och ha någon som tar hand om dig. Det är dina föräldrar som har ansvaret för dig. Alla som är under 18 år har en eller två vuxna som ansvarar för att ta hand om dem, de kallas för vårdnadshavare. Oftast är det föräldrarna som är vårdnadshavare.

Dina vårdnadshavare har både rättighet och skyldighet att bestämma om saker som handlar om dig. Ibland klarar inte föräldrar av att ta det ansvaret, det kan bero på att de mår dåligt, inte har pengar eller har andra problem. Alla barn och föräldrar har då rätt till att få stöd och hjälp av socialtjänsten. Alla barn har rätt att samtala med socialtjänsten och du har rätt att bli lyssnad på. Barn kan även ringa oss och vara anonyma för att få råd och stöd. Att vara anonym betyder att du inte behöver tala om vad du heter.

När socialtjänsten får in en anmälan som handlar om dig, kallar vi det för en orosanmälan. Det innebär att någon är orolig för dig och för hur du har det. Eller så kanske du själv har tagit kontakt med oss för att du behöver prata om något som känns jobbigt. Alla som arbetar med ungdomar och barn, tex skolan, polis, fritids etc måste kontakta socialtjänsten om de är oroliga för att ett barn eller en ungdom kan fara illa. Det står i socialtjänstlagen.

Förhandsbedömning

När socialtjänsten tar emot en orosanmälan kallas du och dina vårdnadshavare till ett möte, det kallas för en förhandsbedömning. Du kommer då träffa mottagningsgruppen på socialtjänsten. Den är den gruppen som tar emot anmälningar och ansökningar. Ibland är anmälaren med en stund på mötet, det kan exempelvis vara din skola. När en anmälan inkommer gör även socialtjänsten en bedömning om du är i behov av akut stöd eller skydd, det kallas för en skyddsbedömning.

Förhandsbedömningen innebär att socialtjänsten lyssnar på dig, hur du har det hemma och i skolan. Du får även berätta om din fritid, vänner och familj. Vi lyssnar även på dina föräldrar om hur de tycker att ni har det. Det är viktigt för oss att du får berätta det du vill och även säga vad du inte vill prata om. Socialtjänsten har 14 dagar på sig att ta ett beslut om socialtjänsten ska utreda din situation. Att utreda  betyder att vi behöver veta mer om dig och se om vi kan hjälpa dig och din familj.

Vad händer efter förhandsbedömningen?

Om förhandsbedömningen inte blir en utredning, så träffar du inte socialtjänsten igen. Om en utredning ska göras kommer du att få information om det och du kommer att få komma på fler möten hos oss. Mottagningsgruppen som du träffar under din förhandsbedömning lämnar över informationen till en ny handläggare som arbetar som utredare. Den utredande handläggaren kommer göra en utredningsplan med dig och din familj. En utredningsplan innehåller de frågor som kommer att ställas under utredningen. Utredningen avslutas sedan med att se hur socialtjänsten kan stötta och hjälpa dig och din familj.

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Ibland kan socialtjänsten behöva placera ett barn om det finns stor oro och barnet behöver skydd för att inte må dåligt. Det händer inte ofta, men kan hända ibland.  När vi gör det tar vi ett beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Lagen förkortas LVU. LVU kan ske omedelbart, det betyder direkt, eller ske genom att kommunen ansöker om vård till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten är en domstol. När vi ansöker kommer det att  bli en rättegång. Domstolen beslutar om barnet ska fortsätta vara placerad eller inte.

Du som fyllt 15 år eller 18 år

Om du har fyllt 15 år har du rätt att ansöka om insatser. Insatser är någon form av hjälp. Du får även tacka ja eller nej till de olika sorters insatser som vi föreslår. Du har också rätt att få läsa din utredning och få en egen kopia. När du är myndig bestämmer du själv om du vill ta emot hjälp eller inte och vem som får läsa papper som handlar om dig. Socialtjänsten kan inte göra en utredning mot din vilja, om det inte är så att du utsätter dig själv för allvarliga risker.

Sekretess

Vi som arbetar på socialtjänsten får inte berätta vad vi vet om dig och din familj för någon annan, om vi inte har frågat dig och dina föräldrar först. Ingen annan får heller läsa det som finns skrivet om dig. Detta står i sekretesslagen.

Kontaktuppgifter till oss

Du når oss via kommunens växel under dagtid och på kvällar och helger. När socialkontoret är stängt, kan du ringa till socialjouren i Södertälje.

Växeln: 08-532 598 00.

Socialjouren: 08- 532 038 70.

För mer information om socialtjänsten gå in på kollpasoc.se

Senast uppdaterad 29 mars 2022