Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Anmälan

Om du misstänker att ett barn riskerar att fara illa bör du anmäla det till socialtjänsten.

När du gör en anmälan är det ofta bra om du uppger ditt namn och ett telefonnummer där vi kan nå dig. Det beror på att vi ibland kan behöva ställa kompletterande frågor till din anmälan. Att uppge namn och telefonnummer är dock inte nödvändigt och du kan välja att vara anonym.  

Om du vill vara anonym är det bra om du kan komma överens med socialsekreteraren om en tid då du ringer tillbaka för att på så sätt ge oss möjlighet att ställa fler frågor.

Personer som arbetar i en myndighet eller en privat verksamhet som berör barn och unga eller i ditt yrke kommer i kontakt med barn eller unga, eller som arbetar inom hälso- och sjukvård är skyldiga att anmäla misstanke om att ett barn eller en ungdom far illa till socialtjänsten. Anmälningsskyldiga kan inte vara anonyma.  

Information i anmälan

Det här brukar vi fråga om när vi tar emot en anmälan om att det finns risk för att ett barn far illa:  

 • Barnets namn, adress och telefonnummer.
 • Varför är du orolig för barnet?
 • Beskriv gärna med exempel.
 • Hur länge har du varit orolig för barnet?
 • Vad tror du skulle hända om inget görs nu?
 • Var befinner sig barnet just nu?
 • Tror du att det är en akut fara för barnet?  
 • Finns det andra barn i familjen som du tror kan fara illa?  
 • Är det något särskilt vi bör tänka på när vi kontaktar barnet och/eller vårdnadshavarna?
 • Känner vårdnadshavarna till att du kontaktar socialtjänsten och gör en anmälan?
 • Känner barnet till att du kontaktar socialtjänsten och gör en anmälan?
 • Skulle du kunna tänka dig att medverka vid en träff för att överlämna anmälan/informationen med dem det berör?

Vad händer efter anmälan?

När socialtjänsten får in en anmälan gör vi en förhandsbedöming i de fall där det inte är uppenbart att en utredning ska inledas omedelbart. Utredning inleds alltid efter anmälan innehåller uppgifter om misshandel eller övergrepp mot barn och ungdomar.

En förhandsbedömning innebär att föräldrar och barn kallas till samtal. Syftet är att bedöma om anmälan är så allvarlig att en utredning ska inledas eller om det kan anses att händelsen är uppklarad, om anmälan skall remitteras till annan vårdgivare eller om anmälan är missuppfattad.  

Utredningen skall leda till en bedömning om barnet/ungdomen riskerar att fara illa på grund av brister i miljön eller på grund av eget beteende och om det då är aktuellt med någon form av åtgärd.

 

Senast uppdaterad 25 april 2016