Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om krisen eller kriget kommer

Under våren 2018 skickades broschyren "Om krisen eller kriget kommer" ut till samtliga hushåll i Sverige. Broschyren innehåller information om krisberedskap, totalförsvar samt varningssystem. Där får man kunskap om olika ord och begrepp och vad som faktiskt gäller vid exempelvis höjd beredskap. Det finns även praktiska checklistor om vad du bör ha hemma för att lättare klara en kris samt information om viktiga telefonnummer och var du kan hitta fördjupad information.

Vanliga frågor och svar

Vad handlar det om?

Innehållet tar upp hur vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.

Varför är informationen viktig?

Informationen är ett verktyg för att du ska kunna ta ditt ansvar. Är du välinformerad och förberedd kan du agera och hjälpa andra om något händer. Ansvaret för Sveriges säkerhet och beredskap är gemensamt för alla som bor här. 

Varför skickades broschyren ut?

Regeringen ser att satsningen är nödvändig för att alla som bor i Sverige ska bli bättre förberedda på att hantera allvarliga händelser både i fredstid och i värsta fall krig. 

Finns broschyren på andra språk och i andra format?

Broschyren finns med text på lättläst svenska, inläst på svenska och engelska och översatt till 13 språk. Alla versioner publiceras som pdf-filer och finns tillgängliga på msb.se

Aktuella språk:

Vilken är broschyrens officiella hashtag? 

#omkrisochkrig

Jag har fler frågor kring krisberedskap och totalförsvar, var kan jag hitta mer information?

I det blå blocket på den här sidan finns länkar till både kommunens och andra mydigheters information om samhällets krisberedskap, hemberedskap och totalförsvaret. 

Jag har inte fått broschyren/råkat slänga den, hur får jag en ny?

Här kan du ladda ned broschyren

Här kan du beställa broschyren från MSB

Du kan även ringa till MSB på 0771 25 22 00 och beställa broschyren. 

Senast uppdaterad 27 september 2023