Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En dam och två ungdomar sitter vid en laptop.

Konsumentvägledning

Du som bor i Salems kommun kan få vägledning i olika konsumentfrågor.

Kommunens konsumentvägledare kan hjälpa dig med bl.a. följande frågor:

  • Öppet köp
  • Information om hur du reklamerar
  • Vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument
  • Vid behov hänvisa dig vidare för ytterligare stöd

För att komma i kontakt med konsumentvägledare:

Ring via växeln tfn 08-532 598 00.
E-post: kvlso@salem.se

Vill du själv söka svaret på din fråga? Följande länkar är uppdelade efter
ämnesområde och ger mer information.

Konsumentverket: https://www.konsumentverket.se/

Hallå konsument: https://www.hallakonsument.se/

Allmänna Reklamationsnämnden: https://www.arn.se/

Telekområdgivarna: https://telekomradgivarna.se/

Konsumenternas försäkringsbyrå: https://www.konsumenternas.se/

Konsumenteras bank-och finansbyrå: https://www.konsumenternas.se/om-oss/bank-och finansbyran

Konsumenteras energimarknadsbyrå: https://www.energimarknadsbyran.se

Konsument Europa: https://www.konsumenteuropa.se/

Spärr mot telefonförsäljning: https://nixtelefon.org/

Råd och rön (där du hittar tester och ”svarta listan”): https://www.radron.se/

Post- och telestyrelsen (med bland annat ”Testa datorn”): https://www.pts.se/

Surfa lugnt (säkerhet på internet): https://surfalugnt.se/

Bostad

Bostadsrättsnämnden: http://bostadsrattsnamnden.bostadsratterna.se/

Hyresnämnden: https://www.domstol.se/amnen/hyra-bostadsratt-och-arrende/

Hyresgästföreningen: https://www.hyresgastforeningen.se/

Fastighetsmäklarinspektionen: https://www.fmi.se/

Mäklarsamfundet: https://www.maklarsamfundet.se/

Villaägarna: https://www.villaagarna.se/

Svenska kyl- och värmepumpsföreningen: https://skvp.se/hem

Besiktningsmän: http://www.besiktning.nu/

Bilar och fordon

Kontrollerad bilverkstad: https://kbv.nu/

Motorbranschens riksförbund: https://www.mrf.se/

Motormännen(besiktningar, juristhjälp för medlemmar): https://msverige.se/

Bilprovningen: https://www.bilprovningen.se/

Trafikverket: https://www.trafikverket.se/

Transportstyrelsen (fordonsregistret, trängselskatter)
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/

Körkortsärenden: https://www.transportstyrelsen.se/korkort

Senast uppdaterad 03 mars 2023