Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Näringsliv i Salem

Idag finns cirka 1150 verksamma företag i Salems kommun. Den vanligaste verksamheten är juridik-/ekonomitjänster och byggverksamhet. I kommundelen Rönninge finns traditionellt flera företag inom hälso- och sjukvård. De flesta företagen är små med i genomsnitt två anställda (inklusive ägaren).

Drygt 40 procent av företagen är enmansföretag. Av de anställda bor cirka 50 procent i kommunen. 60 procent av företagen har en årsomsättning mellan 0,5 mnkr och 3 mnkr. Drygt 70 procent av företagen är medlemmar i en lokal företagsorganisation - Salemföretagarna är den största. 

Kommunen största arbetsgivaren

Den största arbetsgivaren är kommunen med cirka 1100 anställda, näst störst är GI Expressbygg med 70 anställda. Övriga större arbetsplatser är Troja Bemanning, Söderby Friskola och ICA Supermarket. Under senare år har ett antal nya företag etablerat sig utmed Salemsvägen bl a i Salems hantverksby samt Salem Park Företagsby med cirka 25 företag.

Senast uppdaterad 23 februari 2023