Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

UPIS

En möjlighet för dig som inte jobbar eller studerar! Insatsen vänder sig till ungdomar, 18-29 år, som behöver stöd att komma vidare i livet.

Det här stödet kan du få:

  • Individuellt stöd – vad vill du och vad behöver du?
  • Kontakt med Arbetsförmedlingen och stöd i jobbsök.
  • Studie- och yrkesvägledning.
  • Kontakt med socialtjänsten/Försäkringskassan eller vården.
  • Praktik/arbetsträning/kontakt med arbetsgivare.
  • Gruppaktiviteter – i mindre grupp kan vi exempelvis gå på studiebesök, ha friskvård, brunchmöten och utbildningsdagar.
  • Social träning – åka i kollektivtrafiken, vara ute i okända miljöer, ta kontakt med arbetsgivare.

Så här gör du för att ansöka om att komma med i UPIS:

  • Du kan ta kontakt med en ungdomsstödjare direkt 073-962 08 72.
  • Prata med din handläggare, kontaktperson eller kontakt inom vården.

Deltagandet är självklart frivilligt!

Vi som jobbar i UPIS

Vi är tre personer som arbetar med ungdomar i insatsen; två ungdomsstödjare och en studie- och yrkesvägledare. Vi har en bred kompetens som vi tillsammans med dig kan använda för att du ska nå dina mål. Vi utgår från vad du vill uppnå och vilket stöd du behöver för att komma framåt. Ibland kan detta vara svårt att veta och då kan vi i UPIS fungera som ett bollplank. Tillsammans prövar vi oss fram till vad som passar för just dig.

Insatsen finansieras delvis av Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem.

Uppsökande verksamhet av deltagare till UPIS bedrivs av:

Mattias Hanna tel: 070-623 29 07

Kaspar Ölund Hellman tel: 070-731 82 90

Senast uppdaterad 16 mars 2021