Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Snart klart för bebyggelse i Södra Hallsta

Efter en omfattande utvärderingsprocess finns nu förutsättningarna för att fatta beslut om vilken entreprenör som kommunen bör förhandla vidare med gällande bebyggelse på området Södra Hallsta. I ett förslag till kommunstyrelsen från Moderaterna, Socialdemokraterna och Liberalerna i Salem föreslås förslaget från Svea fastigheter.

- Svea Fastighetsutveckling är det förslag som är mest fördelaktigt för kommunen ur flera aspekter. Det är viktigt att kommunen tar tillvara på Södra Hallsta för att ge ett gott tillskott till bra bostäder nära Rönninge centrum och stationen, dessutom med bra ekonomi som tillåter att Tvärleden byggs, säger Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsen ordförande.

- En bra utveckling för Salems invånare med kollektivtrafiknära bostäder, extra roligt att det kommer bli ca 60 hyresrättslägenheter. Bra för ungdomar som vill flytta hemifrån och de som vill lämna villan/radhuset, säger Arne Närström (S), oppositionsråd.

- Vi får en lugn boendemiljö innanför den bullerdämpande bebyggelsen ut mot stora vägen, därmed tar vi väl vara på Södra Hallstas centrala läge. Inom området ska både radhus och flerfamiljshus ta plats, liksom en förskola, det kommer att locka inte minst barnfamiljer till området, dessutom bevaras en del parkmark, säger Mia Franzén (L), kommunstyrelsens vice ordförande.

Salems kommun tog emot flertal förslag från olika entreprenörer, varav sju valts ut som underlag för framtida beslut. Förslagen har bland annat ställts ut på biblioteket i Salem och på salem.se Målet är att komplettera Rönninge centrum och tanken är att den nya bebyggelsen ska ha en modern, tät utformning som samtidig bevarar det genuina Salem.

Beslut tas under nästa kommunstyrelse den 5 mars.

Beslutet gäller dock inte för förskolan i område 1 som måste vänta tills Barn- och Utbildningsnämnden yttrat sig om huvudmannaskap för driften.

Samtliga förslag finns publicerade på salem.se/sodrahallsta
Kontakt
Lennart Kalderén, M
Kommunstyrelsens ordförande
070-623 29 00
lennart.kalderen@salem.se
Arne Närström
Oppositionsråd
070-723 94 65
arne.narstrom@salem.se
Mia Franzén (L)
Gruppledare och kommunstyrelsens vice ordförande
070-252 99 36
mia.franzen@salem.se

Senast uppdaterad 27 februari 2018