Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Salems kommun utvärderar krisarbetet med extern konsult

För att kunna utvecklas och förbättra vårt arbete kommer kommunen utvärdera sin hantering av covid-19-pandemin med hjälp av en politisk styrgrupp och extern konsult.

Det övergripande syftet med utvärderingen är att granska huruvida kommunens krisledningsarbete i samband med pandemin hanterats på ett korrekt och ansvarsfullt sätt samt dra lärdomar, identifiera förslag till utveckling och ta tillvara på erfarenheter från händelsen.

Vi vill få en lägesbild över hur väl ansvars- och arbetsfördelningen fungerar i ett aktiverat läge samt få rekommendationer på hur vi kan förbättra krisledningsarbetet för att göra arbetet så bra och effektivt som möjligt, både på central- och förvaltningsnivå, säger Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens krisledningsnämnd har tillsatt en politisk styrgrupp som tillsammans med en extern konsult ska utföra uppdraget. Utvärderingen förväntas vara genomförd och sammanställd i slutet av 2020.

Senast uppdaterad 26 juni 2020