Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lennart Karlsson, styrelseordförande Heba, Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande Salems kommun, Mats Bergström, kommundirektör Salems kommun, Patrik Emanuelsson, VD Heba Fastighets AB

Lennart Karlsson, styrelseordförande Heba, Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande Salems kommun, Mats Bergström, kommundirektör Salems kommun, Patrik Emanuelsson, VD Heba Fastighets AB

Salems kommun gör miljonvinst i fastighetsaffär

Salems kommun köper fastigheten äldreboendet Söderby park och säljer den vidare till ny ägare, det ger kommunen en vinst på 38 miljoner kronor. Pengar som kommer att återinvesteras i verksamheten. I samband med detta tecknar kommunen ett 20-årigt hyresavtal för fastigheten, som idag inrymmer ett äldreboende vars verksamhet inte påverkas av affären.

Kommunen beslutade år 2012 att äldreboendet skulle uppföras i samarbete med bolaget Senectus Söderby torg AB och att kommunen skulle vara hyresgäst med ett hyresavtal på 20 år. I samband med det tecknades även en köpoption, vilket innebar att kommunen under avtalstiden kunde köpa fastigheten till ett pris som bestämdes i förväg. Kommunen har nu beslutat att använda sig av den möjligheten och förvärvar fastigheten med tillhörande bolag av Senectus. Kommunen vill i det sammanhanget passa på att tacka Senectus för ett gott samarbete vid såväl uppförandet av fastigheten som över de åren Senectus varit vår hyresvärd.

I samband med köpet av fastigheten har kommunen noggrant övervägt om man vill vara fortsatt ägare eller sälja fastigheten. Kommunen har nu beslutat att sälja fastigheten och samtidigt teckna ett nytt hyresavtal om 20 år med oförändrade hyresvillkor. I samband med affären får Salems kommun en vinst på 38 miljoner kronor.
- Tack vare ett långsiktigt engagemang från kommunen är det möjligt att göra denna goda affär för Salems skattebetalare. Det har också varit viktigt att finna en fortsatt stabil ägare till våra verksamhetslokaler för äldreboendet. Överskottet blir till god nytta för att finansiera andra långsiktiga investeringar som till exempel skolan i Fågelsången, säger Lennart Kalderén.

Fastigheten förvärvas nu av Heba Fastighets AB, vars strategi är att vara en långsiktig ägare. HEBA äger sedan tidigare äldreboenden i Täby, Sollentuna och Farsta.
- Vi ser fram emot ett riktigt gott samarbete med vår hyresgäst Salems kommun, säger Patrik Emanuelsson, Vd HEBA Fastighets AB.

Högupplöst bild

Kontakt

Lennart Kalderén
Kommunstyrelsen ordförande
08-5325 98 06
lennart.kalderen@salem.se

Mats Bergström
Kommundirektör
08-532 598 00
mats.bergstrom@salem.se

Patrik Emanuelsson
Vd HEBA Fastighets AB
08-52254750

Senast uppdaterad 22 februari 2019