Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Salem femtonde bästa skolkommun i landet

I SKL:s Öppna jämförelser – Grundskola 2017 har Salems kommun klättrat från plats 158 (2016) till plats 15 (2017) av landets 290 kommuner avseende elevernas skolresultat. Vi placerar oss även i toppskiktet bland länets kommuner, bättre än bland annat Stockholm, Huddinge och Täby.

Vid en jämförelse av endast kommunala skolor placerar sig Salem på plats 13. Salems fyra kommunala skolor var för sig ligger dessutom över riksgenomsnittet i nyckeltalen som mäter elevernas skolresultat.

- Det är mycket glädjande och ett kvitto på våra lärares och elevers hårda arbete, det är resultatet av ett långsiktigt och målmedvetet kvalitetsarbete. Våra strävanden blir nu att varaktigt hålla oss kvar på den här nivån och fortsätta att vara en attraktiv skolkommun i regionen, säger Lennart Ejenäs, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Salem.

Skolans resultat beskrivs utifrån nyckeltal om betyg i årskurs 6 och 9 samt nationella prov i årskurs 3. Nyckeltalen har ändrats från föregående år då skolans resultat beskrevs utifrån nyckeltal för elevernas kunskapsresultat i årskurs 9. Statistiken i SKL:s Öppna jämförelser för grundskolan baseras på uppgifter från Skolverket, Skolinspektionen och Statistiska centralbyrån. Syftet är att ge huvudmän och skolor underlag för skolutveckling och möjlighet att jämföra sina resultat med andra.

Mer information:

Lennart Ejenäs
Ordförande barn- och utbildningsnämnden
0708-516 000

Gunilla Schött
Tf. Förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen
gunilla.schott@salem.se

Senast uppdaterad 15 december 2017