Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Onödiga spekulationer från Hyresgästföreningen om återbetalning av hyror

I media har Hyresgästföreningen uttalat sig om ett ärende som nyligen avgjordes i hyresnämnden som berör Salems Kommun. Salems kommun har fått rätt i hyresnämnden. En äldre förhandlingsordning kan inte tillämpas på andra fastigheter än vad som framgår av förhandlingsordningen.

SVT (Södertälje och Rapport) gjorde ett nyhetsinslag dagen före julafton med rubriken "Hundratals Salembor kan få hyran återbetald".

Kommunen får till att börja med konstatera att vare sig Hyresgästföreningen, eller de media som valt att rapportera om detta, kontaktat kommunen för möjlighet att kommentera frågan. Kommunen anser att detta är anmärkningsvärt och riskerar att ge en alltför ensidig bild av frågan till de berörda hyresgästerna. Kommunen begäran är därför att våra kommentarer angående ärendet tas in som kommunens replik i er bevakning av denna fråga.

Salems Kommun har sagt upp en äldre förhandlingsordning som avsåg fastigheter som kommunen inte längre har eller som saknar bostadshyresgäster. Hyresgästföreningen har begärt att förhandlingsordning ska gälla samt att den även ska anses omfatta samtliga övriga Salems kommuns fastigheter med hyresgäster - även de som inte skriftligen nämns i den uppsagda förhandlingsordningen. Salems kommun har nu fått rätt i hyresnämnden. En äldre förhandlingsordning kan inte tillämpas på andra fastigheter än vad som framgår av förhandlingsordningen.

Hyresgästföreningen påstår nu att kommunens hyror avseende de fastigheter som inte omfattas av den uppsagda förhandlingsordningen - vilket är kommunens äldre- och LSS-boenden - skulle vara ogiltiga. Detta menar kommunen är spekulativt uttalande av hyresgästföreningen. Hyrorna är satta på rimliga nivåer och har kommunicerats till hyresgästerna. Hyrorna har juridisk accepterats genom att de boende betalat dem utan överklaganden. Kommunen menar därför att Hyresgästföreningens påståenden om skäl för hyresåterbetalningar saknar grund.

Kommunen hoppas att den uppmärksamhet som denna fråga fått inte skapat oro hos de boende i kommunens äldreboenden. Har enskilda boende frågor avseende sina hyreskontrakt går det bra att kontakta kommunens fastighetsenhet.

Kontakt

Mats Bergström
Kommundirektör
08-532 598 00 
mats.bergstrom@salem.se

För hyresavtalsfrågor

Filip Tilja
Fastighetschef
08 532 59 935
filip.tilja@salem.se

Senast uppdaterad 27 december 2018