Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ny inriktning för planeringen av Salems centrum

Det saknas förutsättningar för att planerna på ett helt nytt köpcentrum i Salems centrum ska kunna genomföras, enligt centrumägarens förslag. Det har kommunens analys- och förhandlingsgrupp kommit fram till. Den 9 april tog kommunstyrelsen ställning till att delvis byta inriktning för den fortsatta planeringen. Att tillföra området många nya bostäder, verksamhetslokaler, en ny park och nya trafiklösningar ligger fast.

Det var efter en medborgardialog vintern 2016/2017 om olika utvecklingsalternativ för Salems centrum som kommunfullmäktige enhälligt beslutade välja det så kallade alternativ Beta som utgångspunkt för planeringsarbetet. Utmärkande för Beta var att ett nytt köpcentrum skulle byggas på bollplanen med bostäder ovanpå, det gamla centrumet skulle sedan rivas och ge plats för bostäder. På Skyttorpsskolans mark planeras också för bostäder.

Under hösten och våren har kommunen låtit genomföra en rad tekniska och ekonomiska utredningar om förutsättningarna för att genomföra Beta. Förhandlingar har förts med Centrumägaren Elisby, som också är initiativtagare till att bygga ett nytt centrum.

- Den sammanfattande slutsatsen är att vi nu kan konstatera att det inte finns ekonomiska förutsättningar att genomföra ett nybyggt centrum enligt det förslag som är framtaget av centrumägaren. Då faller alternativ Beta, eftersom att det aldrig har varit aktuellt att gå in med skattemedel i det här projektet, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M). Samtidigt har det under förhandlingarnas gång med bostadsexploatörerna växt fram ett möjligt alternativ och som vi nu ska förhandla om.

I det nya alternativet inkluderas omkring 400 nya bostäder, en ny park och bättre gångstråk och trafiklösningar. Köpcentrum ligger kvar och förutsättningar för att utvecklas på den platsen studeras. Det nya alternativet kan också skapa utrymme för viss kommunal service som t.ex. förskola.

Kommunstyrelsen kommer ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att konkretisera alternativet och därefter återkomma till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.​

​Kontakt
​Lennart Kalderén
​Kommunstyrelsens ordförande
​lennart.kalderen@salem.se
​070-623 29 00

Mats Bergström
Kommundirektör
mats.bergstrom@salem.se
08- 53 25 98 00

Senast uppdaterad 12 april 2018