Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lättnader för företagare i Salems kommun

Socialnämnden i Salems kommun fattade den 4 maj beslut om att tillfälligt ändra riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. Detta beslut har tagits i syfte att underlätta för kommunens viktiga företagare och hjälpa det lokala näringslivet ta sig igenom den rådande samhällssituationen.

Med anledning av coronaviruset har Salems kommun den 4 maj tagit ett beslut att bevilja ekonomiskt bistånd till de företagare som fått avslag på sin ansökan om likviditetslån och som trots det statliga stödet inte klarar sin försörjning. Biståndet kommer att ges under sex månader och företagarna beviljas biståndet utan att behöva uppfylla de krav som vanligtvis ställs på företagare.

Dessa tillfälliga ändringar av riktlinjer innebär exempelvis att företagaren inte behöver sälja egendom såsom bostad och bil, och det innebär även att företaget inte behöver avregistreras.

Om lönsamhet finns i företaget inom sex månader och företagaren inte längre är i behov av försörjningsstöd ska utbetalat försörjningsstöd återbetalas till Salems kommun utifrån uppgjord avbetalningsplan som löper under maximalt tre år. Om behov av ekonomiskt bistånd fortfarande kvarstår efter sex månader från första ansökan handläggs ärendet utifrån ordinarie riktlinjer.

Det känns bra att vi har tagit det här beslutet och att vi vidtar åtgärder som underlättar för företagarna i Salems kommun som just nu befinner sig i en tuff situation, säger Elisabeth Bovin-Exner (M), ordförande i socialnämnden. 

För vidare information, kontakta:

Jenny Thorsell
Förvaltningschef
Socialförvaltningen
jenny.thorsell@salem.se
08-532 597 20

Elisabeth Bovin-Exner
Socialnämndens ordförande
elisabeth.bovin.exner@salem.se
070-714 71 12

Senast uppdaterad 06 maj 2020