Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Klart för byggstart av Fågelsångens skola och idrottshall

I september inleds arbetet och nya Fågelsången beräknas stå färdig våren 2023. De vackra, unikt runda fastigheterna kommer att innehålla skollokaler för 500 elever från förskoleklass till årskurs nio. Salems stadsbild, det omgivande landskapet och närheten till naturen har präglat utformningen av den nya skolan och idrottshallen.

Båda fastigheterna blir runda till formen och på idrottshallens tak installeras solcellssystem. Skoldelen, som är i suterräng med fem halvplan i den runda formen, kommer att bli olivgrön med keramiska plattor på fasaden. Idrottshallen kommer att bli röd, i materialet fibercementskivor. Skolans vackra namn kommer av platsens namn, kvarteret Fågelsången, som är belägen nära Salems centrum.

– När vi nu bygger Fågelsångens skola så har vi tittat noga på platsen, landskapet och naturen. Detta ska bli vackra, runda byggnader som harmonierar med bebyggelsen och det kuperade landskapet. Omkring 500 elever kommer snart att få en trivsam plats för bildning och utveckling säger Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi kommer att få en skola som jag tror vi kommer att bli stolta över, och inte bara för arkitekturen. Vi har givetvis tagit tillvara så mycket vi kan av nya rön och erfarenheter både vad gäller pedagogiken och den sociala och fysiska arbetsmiljön. Många människor i och utanför kommunen har bidragit i planeringen för att vi ska få en flexibel och hållbar skola som både är trivsam och som stimulerar barnens och elevernas lärande och inspirerar till kreativitet och nyfikenhet, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Lennart Ejenäs (M).

Den 23 februari 2017 beslutade kommunfullmäktige i Salems kommun att en ny grundskola i Fågelsången ska byggas. Två överklagandeprocesser har gjort att projektet försenas med mer än två år. Kostnaden för byggnation av Fågelsångens skola och idrottshall är omkring 320 miljoner. Utöver det tillkommer kostnader för inventarier, projektering mm.

– Byggnaderna är en investering för framtiden med materialval som ger mycket goda kvalitéer och en långsiktigt hållbar arbetsmiljö för barn och lärare. Idrottshallen innehåller en fullstor plan med läktare för upp till 300 åskådare och möjligheten finns för att dela idrottshallen i två delar vid olika evenemang. Hela projektet är projekterat enligt miljöklass Silver, detta kommer att ge byggnaderna goda förutsättningar när det gäller energiförbrukning, arbetsmiljö, akustik och dagsljus med mera, berättar Bo Thoor, projektledare på Salems kommun.

Praktisk information

Arbetet kommer påbörjas i oktober 2020 med byggnation av nya anslutningsvägen från Säbytorgsvägen. Under 2020 och stora delar av 2021 kommer grundläggning för båda byggnader att genomföras. Byggnaderna kommer att börja resas under senare delen av 2021. Under byggtiden kommer Säbytorgsvägen att få en ökad belastning med transporter till byggarbetsplatsen, vid vissa kritiska moment kommer vakt att finns utplacerad på Säbytorgsvägen. Pålningsarbeten kommer att pågå under 2020 och början av 2021 vilket dagtid kan leda till vissa störningar gällande buller.

Representanter från NCC och Salems kommun efter att byggstart av Fågelsångens skola och idrottshall blivit klar.Från vänster: Fredrik Furgårdh, avdelningschef Building Hus Stockholm, Matti Virkki, affärschef, båda från NCC, tillsammans med Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande och Mats Bergström, kommundirektör.

Kontakt

Lennart Kalderén
Kommunstyrelsens ordförande
070-623 29 95
lennart.kalderen@salem.se

Lennart Ejenäs 
Ordförande för barn- och utbildningsnämnden
070-851 60 00
lennart.ejenas@salem.se

Bo Thoor
Senior projektledare
08-532 592 58
bo.thoor@salem.se

Senast uppdaterad 18 augusti 2020