Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

KIF Toredal är 2021 års idrottsstipendiater

Salems kommuns Idrottsstipendium 2021 går till KIF Toredal. Det är en förening som på kort tid samlat ca 170 st medlemmar. Huvudinriktningen är cykling, löpning, simning och triathlon. Stipendiet på 10 000 kronor tilldelas årligen till förtjänta personer som gagnar eller har gagnat kommunen och dess innevånare.

Motivering

Kultur- och fritidsnämnden ger KIF Toredal 2021 års Idrottsstipendium med följande motivering:

Kultur- och fritidsnämnden väljer att  uppmärksamma en förening som på kort tid fått många medlemmar. KIF Toredal är verksamma inom mountainbike, löpning, simning och triathlon. KIF Toredal har en verksamhet där barn och vuxna kan idrotta tillsammans utan prestationskrav eller hets. De har utvecklat sin egen verksamhet bland annat med en pumptrackbana i Toredal.

Genom att tilldela KIF Toredal Salems kommuns idrottsstipendium vill Kultur- och fritidsnämnden uppmärksamma ett aktivt ledarskap och en förening som ger medlemmarna i olika åldrar möjlighet att växa utifrån sina egna förmågor och intressen.

Två av KIF Toredals medlemmar. Foto: Marco Helles.

KIF Toredal

KIF Toredal bildades 2018 av Joakim och Malin Nyberg som tyckte att man behövde en förening för barn och vuxna där man kan idrotta tillsammans utan krav på prestation. Det saknades en förening för barn och vuxna som ville syssla med cykling, löpning och simning. 

– Vi bildade KIF Toredal för att vi ville ha ett komplement för barnen som inte hittar sin idrott. Vi började med mountainbike och sen blev det triathlon, säger Joakim Nyberg, ordförande i KIF Toredal.

KIF Toredal startade sin verksamhet med barn, unga och deras föräldrar i mountainbike, löpning och simning och är nu på bara tre år ca 170 st medlemmar. De har själva byggt sin pumptrackbana vid näridrottsplatsen Bubblan i Toredal. Det har varit möjligt med stöd från medlemmarna men även genom stöd från Stockholmsidrotten och Salems kommun. Nu planerar de att skapa swimrunbanor i Rönninge i samarbete med Salems kommun. Detta är banor som innehåller både  löpning och simning och där banorna har olika längd och svårighetsgrad.

Idag är de cirka 170 st föreningsmedlemmarna delaktiga i tre grupper som är blandade mellan barn och föräldrar. Medlemmarna är verksamma på pumptrackbanan, triathlon, mountainbike, löpning, simning och lite downhill.

– Vi tycker det är kul att ni uppmärksammar en förening som inte har prestation och tävling som inriktning, tillägger Joakim Nyberg.

Idrottsstipendiet

Idrottsstipendiet kan utdelas för förtjänstfulla eller lovande insatser, till ledare eller aktiva inom idrottsrörelsen i Salems kommun.

Stipendiet är på 10 000 kr och delas ut av Kultur- och fritidsnämnden i samband med kommunfullmäktige den 9 december kl. 19.00 i Stora Murgrönan (Salems bibliotek).

Mer information

Rickard Livén
Kultur- och fritidsnämndens ordförande
070-731 69 64

Annika Holmertz
Fritidskonsulent
08-532 599 13

Senast uppdaterad 01 november 2021