Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Årsredovisning 2019 - Goda resultat och bra måluppfyllelse

Just nu går vi igenom en påfrestning som saknar motstycke för vår generation. Samhället är (16 april) delvis nedstängt och många är sjuka, andra finns inte längre. Mycket känns upp-och-ned. Tack vare allas våra gemensamma ansträngningar tar vi oss igenom krisen. Inte minst är det många kommunalt anställda som gör ett jättejobb under pressade förhållanden. Samtidigt som vi sänder ett stort tack till alla dessa är det också dags för den traditionella tillbakablicken på förra året.

År 2019 blev ännu ett bra år för Salems invånare. Vår strävan att prioritera en stabil ekonomi gav goda resultat såväl för ekonomin som för uppfyllelse av de övergripande målen. En stabil ekonomi är också nödvändig för att möta utmaningarna de närmaste åren, då den internationella konjunkturen ser ut att försvagas, vilket varit en tydlig trend under flera månader.
- Glädjande att kommunens ekonomi är så god och stabil, det behövas inför ovissa år framöver, säger Håkan Paulsson, gruppledare (KD) i Salem.

Sju av kommunens övergripande mål uppfylldes, två blev nästan uppfyllda. Tillgängligheten, den lärande miljön och kommunen som attraktiv arbetsgivare förbättrades mest, många insatser görs för att förbättra tryggheten och miljö, även om sjöarnas hälsa långsamt blir bättre.
- Salems kommun levererade även 2019 en bra verksamhet med ett gott ekonomiskt resultat. Ett tack till kommunens alla medarbetare som varje dag bidrar till att Salem fortsätter att vara en fantastisk kommun att leva och bo i, säger Petter Liljeblad, gruppledare (L).

Det ekonomiska resultatet stannade på + 12,4 miljoner efter justering för jämförelsestörande poster, vilket motsvarar 1,3% av skatter och bidrag. Dock var resultatet inkl. extraordinära intäkter så högt som 53,1 mnkr, främst beroende på den fastighetsaffären då kommunen köpte tillbaka Söderby Parks äldreboende för att sedan sälja det på nytt, med ett överskott på 36 miljoner.

- 2019 var ett bra år för Salem. Vi glädjer oss lite extra åt att Ersboda 4H-gård är invigd och i drift samt att fler byggnationer är på gång eller klara, allt från skola till hela kvarter med hyresrätter och bostadsrätter. Trots ekonomiska utmaningar har vi genom gott samarbete hållit ekonomin i balans, vilket ger en bra grund i de osäkra tider vi har framför oss, säger Raili Nilsson, gruppledare (C).

Planeringen av Fågelsångens skola gick i mål i december då ett upphandlingsbeslut fattades, vilket dock har överklagats av tre konkurrerande anbudsgivare. I Rönninge centrum byggs Torghuset och torgytan fräschas till. Kv Trädgårdslunden är färdigbyggt, men kv Flädern väntar fortfarande på byggstart. Rönningeområdena Solliden och Karlskronaviken förändras nu med fler byggrätter, kommunalt vatten och avlopp samt bättre vägar. Byggstarten för Norra Vitsippan var omedelbart förestående. Ersboda 4H-gård invigdes i juni efter renovering, nybyggnation och anläggande av väg samt inte minst anskaffandet av många djur, inklusive två hästar.

- Ett stort tack till all personal och förtroendevalda som gjort 2019 till ett riktigt bra år och som gör stora insatser just nu för att allt ska bli som vanligt igen! Säger Lennart Kaldéren, kommunstyrelsens ordförande (M).

Här kan du du läsa hela årsredovisningen

Kontakt

Lennart Kalderén
Kommunstyrelsens ordförande (M)
070-623 29 00
lennart.kalderen@salem.se

Raili Nilsson
Gruppledare Centerpartiet
raili.nilsson@salem.se

Petter Liljeblad
Gruppledare Liberalerna
petter.liljeblad@salem.se

Håkan Paulsson
Gruppledare Kristdemokraterna
hakan.paulsson@salem.se

Senast uppdaterad 24 april 2020