Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Utökat underhåll på gator och vägar i Salem 2020

En genomgång av Salems kommuns gator, gång- och cykelbanor visar att det finns ett stort behov av underhåll. Kommunstyrelsen fattade på måndagen den 25 maj beslut om en plan för gatubeläggning i kommunen 2020. Sammanlagt 2,5 miljoner kronor investeras i gatumiljön, vilket är en ökning jämfört med budget på 500 tkr.

Vi har efter förvaltningens analys nu lagt fast en plan för insatser under året. Många är engagerade i frågorna, som berör både bilister såväl som cyklister och busstrafiken. Vi hade redan avsatt 2 mkr för ändamålet, men gör nu en omdisponering så att 500 tkr ytterligare kan investeras i detta. Det säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) i en kommentar. 

Underhållsbehovet beror dels på slitage, sprickbildning, spårbildning, sättningsskador och potthål. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i samband med en inventering också kartlagt vilka lagningsmetoder som lämpar sig bäst för varje sträcka. Metoderna kommer att vara både beläggningslagning med tät asfaltsbetong och lagning av sprickor och hål med snabelbil. 

Bland de prioriterade gatorna finns sträckor av Uttringevägen och Skyttorpsvägen mfl gator. Underhållsarbetet förväntas inledas i juni. Utökningen av medel för gatubeläggning om 500 tkr möjliggjorde att underhåll av Säbytorgsvägen och en undersökning av Sandbäcksvägens status kunde rymmas i årets underhållsplan. 

Gatorna som kommer att omfattas av underhållsarbetet som förväntas inledas i juni.

Kontakt
Lennart Kalderén
Kommunstyrelsens ordförande
070-623 29 00

Per-Johan Hurtig
Utemiljö/VA-chef
08-532 591 76
per-johan.hurtig@salem.se

Senast uppdaterad 28 maj 2020