Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Företagare i centrum får hjälp att klara krisen

Med anledning av coronavirusets effekter och för att stödja det lokala näringslivet kommer centrumägarna att undersöka möjligheten att temporärt sänka hyrorna för flera av sina hyresgäster i Salems centrum. Hyresreduktionen gäller i sådana fall från april till juni.

Coronaviruset får stora konsekvenser för ekonomin och Salems kommuns lokala näringsliv. Regeringens framtagna stödpaket innehåller möjlighet till en tillfällig reduktion av hyror för företagare i vissa branscher. Förslaget innebär att företagen ska kunna få en hyressänkning med upp till 50 procent genom att staten skjuter till 25 procent och fastighetsägarna står för 25 procent av hyresnedsättningen under perioden april – juni 2020. Med anledning av detta kommer ägarna av Salems centrum undersöka möjligheten att temporärt sänka hyran för att underlätta för företag i centrum som kan omfattas av stödet. 

Salems kommun ser positivt på att fastighetsägare i kommunen hjälper näringsidkande hyresgäster med hyresreduktion. Eftersom hyran utgör den största fasta kostnaden för de flesta företagare kan en temporär hyressänkning öka de lokala företagarnas chanser att överleva den rådande samhällskrisen och bibehålla verksamheten trots markant minskad omsättning och inkomster.

Kommunen har själva vidtagit ett flertal åtgärder för att främja det lokala näringslivet. Bland annat har kommunen valt att förkorta betaltiden till kommunens leverantörer, skjuta upp tillsynsbesök som för tillfället inte bedöms vara nödvändiga, bevilja anstånd för fakturor samt tillfälligt ändra riktlinjerna för ekonomiskt bistånd för företagare som får obestånd i sina företag.

Dessa initiativ och åtgärder skapar goda förutsättningar för ett vidare samarbete mellan kommunen, fastighetsägarna och våra lokala företag.

Jag är glad att så många aktörer nu agerar och tillsammans bidrar med insatser för att försöka klara krisen. För Salem är det en fråga om arbetstillfällen, service och utbud i kommunen. Efterfrågan kommer att återvända och då är det avgörande att inte företag slagits ut under den akuta fasen, säger Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kontakt

Jan Lorichs
Näringslivsansvarig
jan.lorichs@salem.se
070-623 29 88

Lennart Kalderén
Kommunstyrelsens ordförande
lennart.kalderen@salem.se
070-623 29 00

Senast uppdaterad 19 maj 2020