Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Beslut om skolavslutning och studentfirande i Salems kommun

Salems kommun har likt övriga kommuner i Stockholms län tagit beslutet att ställa in samtliga kommunala skolors avslutningsceremonier i sommar. Beslutet gäller alla årskurser i grundskolan och gymnasiet, vilket innebär att även det traditionella studentfirandet ställs in.

Krisledningsnämnden har tagit del av rekommendation från skolchefsmöte i Storsthlm tisdagen den 14 april. Barn- och utbildningsförvaltningen har meddelat att förvaltningen avvaktar krisledningsnämndens ställningstagande i frågan.

– Alla vi som upplevt lyckan av att springa ut med den vita studentmössan tycker det är ledsamt att behöva fatta ett beslut som detta. Dock är det oundvikligt eftersom vi måste sätta hälsan i första rummet. Vi hoppas nu att skolorna tillsammans med eleverna kan forma någon slags högtidlig ceremoni i mindre skala. Annars vill kommunen hjälpa till för att skjuta studentavslutningen till augusti. Hur som helst vill vi önska alla elever som nu går ut all lycka och välgång i framtiden och hoppas de bär på ljusa minnen från skoltiden i Salems kommun, säger Lennart Kaldéren (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Mer information om mösspåtagning, utdelning av betyg med mera kommer att kommuniceras ut löpande till elever och vårdnadshavare.

Krisledningsnämndens beslut:

1. Mot bakgrund av pandemikrisen och dess restriktioner för sammankomster samt tidsaspekten för förberedelse av olika arrangemang inför avslutningarna, måste avslutningarna i grundskolans och Rönninge gymnasiums i dess traditionella utformning ställas in i år. Krisledningsnämnden tar detta beslut för att undvika smittspridning. 

2. Krisledningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen och berörda skolor i uppdrag att tillsammans med eleverna söka alternativa mindre samlingar i juni som faller inom de tillåtna ramarna och som kan upplevas som högtidliga och meningsfulla mot bakgrund av den tid elever och lärare arbetat tillsammans under skoltiden.

3. Krisledningsnämnden uppdrar också åt barn- och utbildningsförvaltningen att göra det möjligt att förskjuta dessa avslutningar till starten av nästa läsår, om eleverna så önskar.

Kontakt
Katarina Sweding
TF Förvaltningschef och Skolchef
Barn- och utbildningsförvaltningen
08-532 598 66
katarina.sweding@salem.se

Senast uppdaterad 16 april 2020