Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Årets kulturstipendiater i Salem utsedda

Salems kommuns Kulturstipendium 2018 går till Noel Olsen och Joel Strömberg, dokumentärfilmare. De bor i Salem och är två unga filmare som vill utveckla sin passion: att göra film.

De har tillsammans med ytterligare en kamrat påbörjat en dokumentärfilm om en ung man som hamnat i problem med missbruk och narkotika och hade via sitt liv hamnat i många märkliga situationer. Efter kontakt med mannen fick de börja filma och därefter har projektet utvecklats. Filmen är ej klar men med kulturstipendiet får de stöd att fortsätta.

Noel och Joel har gått utbildningar i film och ljud/radio på Tumba gymnasium. Nu håller de på att starta företag för att kunna satsa på filmandet. Till vardags jobbar de som försäljare, datanalytiker och inom vården. Det var mamma Åsa Olsén som lämnade in ansökan om kulturstipendiet. Om att bli årets kulturstipendiat säger de så här 

- Extremt underbart! Vi har hoppas på det, men inte trott på det. Men vi tänkte göra vår grej i alla fall!

Kulturstipendiet

Kulturstipendiet utdelas som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla eller lovande insatser inom vetenskap, konst, litteratur, musik, teater, dans, journalistik, fortbildning eller för annan betydelsefull insats. Stipendiet kan tilldelas förtjänt person/personer som gagnar eller har gagnat kommunen och dess innevånare. Stipendiet är på 10 000 kr och delas ut av kultur- och fritidsnämndens ordförande Kristina Bjureklev Netzell (L) i samband med nationaldagsfirandet i Säbylunden, Salems Centrum 6 juni.

Motivering

Kultur- och fritidsnämnden ger Noel Olsen och Joel Strömberg 2018 års Kulturstipendium med följande motivering:

“Salems Kommuns kulturstipendium tilldelas år 2018 Noel Olsen och Joel Strömberg för deras insatser med att skapa dokumentärfilm. Noel Olsen och Joel Strömberg har börjat skapa en egen dokumentärfilm och för att arbeta med detta har de startat ett eget företag. De har entusiastiskt deltagit i olika aktiviteter, köpt egen utrustning mm för att nå sitt mål med att professionellt arbeta med film. Kultur- och fritidsnämnden vill med kulturstipendiet uppmuntra och stödja ett par engagerade unga förmågor på deras väg att nå sina drömmar. Genom sina insatser är de bra och inspirerande förebilder för andra ungdomar i Salems kommun.”

Mer information

Kristina Bjureklev Netzell
Kultur- och fritidsnämndens ordförande
076-2916410

Rolf Johanson
Kultur- och fritidschef
08-532 599 15, 070-731 82 92

Senast uppdaterad 21 maj 2018