Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Småskalig lösdrift av hästar vid Ersboda

Pressmeddelande från Salems kommun 2014-06-26


Kommunstyrelsens tekniska utskott har beslutat att godkänna lösdrift av 3-5 ponnyhästar vid Ersboda i nordvästra Rönninge. Ett arrendeavtal har tecknats för åren 2014-2015. Kommunen tycker att djurhållningen kan berika området och hjälpa till så att delar av Ersbodas ängsmark inte växer igen.

- Ersboda är på väg att bli naturreservat, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M). - Vi har tyckt att Anna Antonssons och Linda Halls idé om att pröva lösdrift på området är ett bra initiativ. - Eftersom hästdriften ska kunna ske samtidigt som promenadstråken finns kvar, tycker jag att det bidrar till en ännu bättre naturupplevelser på Ersboda.

Anna Antonsson och Linda Hall har idag viss hästverksamhet vid Karlskronaviken. De vill flytta till Ersboda då Karlskronaviken ska detaljplaneläggas och nuvarande betesmark omvandlas till tomtmark. Vid Ersboda kommer de att göra iordning 4-5 hagar som ska placeras med hänsyn till strövområden och stigar.

Avtalet som tecknats anger att hagarna kan användas under växtsäsongen. Brukaren ska montera en container eller liknande för förvaring av hästarnas gödsel innan den fraktas bort. Eftersom det inte finns kommunalt vatten vid Ersboda måste brukaren också frakta vatten till området.

Fakta om Ersboda

Ersboda ligger mellan Fruängsvägen och Nytorpsområdet i Rönninge. I kommunens översiktsplan har Ersboda angetts som skyddsvärt. För att bevara Ersbodaområdets kultur- och naturvärden föreslås att ett naturreservat bildas. Beslut om detta fattas av kommunfullmäktige den 2 oktober 2014.

Mer information

Lennart Kalderén (M)
Kommunstyrelsens ordförande
070-623 29 00 
lennart.kalderen@salem.se 

Joel Cialec
Fastighetschef
070-001 95 15
joel.cialec@salem.se

Senast uppdaterad 19 april 2016