Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Salems kommun är först igen

Pressmeddelande från Salems kommun 2014-02-19

Salems kommun är först igen

- Nu med trivselledare i skolan

Målet är starkare gemenskap, fler aktiviteter och mindre konflikter i skolan. Barn- och utbildnings- förvaltningen i Salem gör en kommunövergripande satsning för att främja gemenskap, aktivitet och lugnare rastmiljö. Genom att utbilda elever till så kallade trivselledare ska leken återigen få ta plats på skolgården. Konceptet kommer från Norge där Trivselprogrammet finns på omkring 800 skolor. Salem är först ut bland kommunerna på ostkusten att ingå i Trivselprogrammet.

Tre eller fyra elever från varje klass har nominerats till trivselledare av sina klasskamrater. Under det halvår de är trivselledare planerar och arrangerar de olika lekar och aktiviteter på rasterna. Trivselledaren har en viktig roll på skolan att bjuda in och uppmuntra till gemenskap och aktivitet. Barnen får två utbildningstillfällen per termin.

Pedagogiken går under namnet Trivselprogrammet och riktar sig till barn från tredje till nionde klass. I Norge är Trivselprogrammet utbrett i hela landet.

– Eleverna får en mer aktiv och lugnare rastmiljö där barnen respekterar varandra, säger Hans Granberg, grundare av Trivselprogrammet i Sverige. – Barn som leker tillsammans skapar nämligen vänskapsband vilket i sin tur minskar riskerna för konflikter och mobbning.

Torsdagen den 20 februari kl 9-13 får trivselledarna sin första utbildning när närmare 150 elever och pedagoger från Skogsängsskolan, Nytorpsskolan, Rönninge skola, Säbytorp, Salemskolan samt Söderby Friskola samlas i Skogsängsskolans idrottshall. De ska lära sig mängder av nya lekar och genomföra olika värderingsövningar som de sedan ska ta med sig tillbaka till sina skolor.

Mer information
Katarina Montenius
Projektkoordinator och verksamhetscontroller på barn- och utbildningsförvaltningen
Salems kommun
08-532 598 64

Läs på Trivselprogrammets webbsida - trivselledare.se

Senast uppdaterad 19 april 2016