Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Överskott på 40 miljoner i Salems bokslut

Pressmeddelande från Salems kommun 2015-02-28

 

Kommunens bokslut för 2014 visar preliminärt ett överskott på 41 miljoner kronor. Det är drygt 19 miljoner bättre än budgeterat.

- Vi är glada över ett starkt bokslut, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M). Förvaltningarna har gjort ett gott arbete tack vare högt kostnadsmedvetande hos våra medarbetare. Den allra största delen av överskottet består av engångseffekter, lägre kostnader för mild vinter och framför allt att färre platser behövts för barn och elever jämfört med våra prognoser.

- Överskottet ska användas för att stärka och vårda kommunens ekonomi. Framför allt kommer det att bli aktuellt med extra amorteringar på vår låneskuld, avslutar Lennart Kalderén.

Även investeringsbudgeten visar ett överskott för 2014. Det beror främst på att ett antal projekt fortfarande pågår. En stor del av kostnaderna för dessa projekt kommer 2015 i stället för 2014. Det gäller till exempel gatu- och VA-arbeten i områden som Solliden, Heliodal och Karlskronaviken, anläggning av dagvattendamm i Mosshagen samt gatuarbeten/ny rondell vid Rönninge centrum.

Att notera

Bokslutet är vid denna tidpunkt inte granskat av kommunens revisorer. Bokslutet kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 13 april och av kommunfullmäktige den 23 april.

Mer information

Kommunstyrelsens ordförande
Lennart Kalderén
08-532 598 06, 070-623 29 00
lennart.kalderen@salem.se

Ekonomichef
Jan Lorichs
08-532 598 14, 070-623 29 88
jan.lorichs@salem.se

Senast uppdaterad 19 april 2016