Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Överskott på 11 miljoner i Salems bokslut

Pressmeddelande från Salems kommun 2013-02-12

 

Bokslutet för Salems kommun visar preliminärt ett överskott exklusive jämförelsestörande poster på drygt 11 miljoner kronor för år 2012. Det är 7 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet på drygt 4 miljoner kronor.

- Jag är nöjd med det ekonomiska bokslutet, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M). - Vi har en ansträngd budgetsituation både vad gäller drift och investeringar, så det stora plusresultatet är välkommet för att göra extraamorteringar på våra lån. - Ett stort tack till förvaltningarna för ett bra jobb 2012, avslutar Lennart Kalderén.

Fakta

De största posterna som förbättrade resultatet var:
- Intäkterna från skatter och skatteutjämning blev 8,5 miljoner högre än budgeterat. Detta beror främst på bättre utveckling av rikets skatteunderlag.
- Finansnettot (skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader) gav ett överskott på 5,3 miljoner kronor. Räntekostnaderna blev lägre än budgeterat på grund av en lägre investeringstakt.

De största minusposterna finns bland annat inom socialförvaltningen som haft högre kostnader än budgeterat för familjehemsplaceringar och öppenvårdsinsatser till barn och ungdomar.

Att notera

Bokslutet är vid denna tidpunkt inte granskat av kommunens revisorer. Bokslutet kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 9 april och av kommunfullmäktige den 2 maj.

Mer information

Kommunstyrelsens ordförande
Lennart Kalderén
08-532 598 06, 070-623 29 00
lennart.kalderen@salem.se

Ekonomichef
Jan Lorichs
08-532 598 14, 070-623 29 88
jan.lorichs@salem.se

Senast uppdaterad 19 april 2016