Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Överskott i bokslutet ger pengar till upprustning av fritidsanläggningar och gator

Pressmeddelande från Salems kommun 2014-04-08

 

Bokslutet för 2013 visar ett överskott på knappt 22 miljoner kronor, exklusive jämförelsestörande poster*. Det är 21 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet på 0,7 miljoner kronor.

- Tack vare det goda resultatet får vi pengar över för att putsa på infrastruktur och fritidsanläggningar, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M).
- Vi kommer att göra extra investeringar på ungefär 4 miljoner kronor redan i år.

Fakta
De största posterna som förbättrade resultatet:
- Färre barn och elever än beräknat i kommunens förskolor och skolor. Gymnasieeleverna valde billigare gymnasieprogram. Barn- och utbildningsnämndens resultat blev därför 13,9 miljoner bättre än budgeterat.
- Intäkterna från skatter och bidrag blev 1,7 miljoner högre än budgeterat.
- Finansnettot (skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader) blev 3,5 miljoner bättre än beräknat och det beror på en lägre investeringstakt och ett lägre ränteläge.

Uppföljningen av kommunens övergripande mål visar att sex av nio mål har uppnåtts. Resterande tre mål har nästan uppnåtts.

Extra investeringar
Kommunstyrelsen föreslår att drygt fyra miljoner kronor används till följande extra investeringar under 2014:
- Underhåll av gång- och cykelvägar 1,5 miljoner kronor
- Gatuunderhåll 1,5 miljoner kronor
- Möllebadet, nya bryggor och hopptorn 350 tusen kronor
- Upprustning omkring Berga bollplan 300 tusen kronor
- Skönviksparkens lekplats anpassas för barn med funktionsnedsättning 300 tusen kronor (totalt 500 tusen kronor)

Kommunfullmäktige beslutar om bokslutet den 24 april.

Mer information
Kommunstyrelsens ordförande
Lennart Kalderén
070-623 29 00, lennart.kalderen@salem.se

Ekonomichef
Jan Lorichs
070-623 29 88, jan.lorichs@salem.se

* Jämförelsestörande poster redovisas separat för att det ska vara lättare att jämföra resultatet mellan olika år. En jämförelsestörande post ska vara sällan förekommande och överstiga 1 miljon kronor. Som jämförelsestörande poster räknas även realisationsvinster samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploatering.

Senast uppdaterad 19 april 2016