Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Nya pedagogiska möjligheter med moderna tekniska lösningar

Pressmeddelande från Salems kommun 2015-08-24

Genom en modern lärmiljö skapar Salems kommun nya pedagogiska möjligheter i skolan. Skolorna får specialanpassade programvaror och datorer som främjar samarbete och effektivitet.

- Redan idag har vi goda studieresultat i våra skolor, säger kommundirektör Mats Carlsson. - Med förbättrade pedagogiska förutsättningar för lärare och elever ser vi i förlängningen fram emot ännu bättre resultat.

Salem satsar på att fullt ut använda Googles verktyg för lärandemiljöer. Lärarna kan på ett enkelt sätt dela ut digitala uppgifter inom klassen. Eleverna kan smidigt via sina datorer samarbeta omkring olika uppgifter. Det kommer att finnas en mängd avancerade program och appar som är specialdesignade för skolans behov. Det finns t ex appar för talsyntes och talande ordböcker.

För att det digitala skolarbetet ska bli effektivt krävs att elevdatorerna fungerar. Värdefull undervisningstid ska inte upptas av datorproblem. Under hösten byts alla elevdatorer ut mot datorer som är specialdesignade för skolmiljön. Datorerna har ingen intern lagring utan alla program körs via molntjänster. Datorerna har lång batteritid, går snabbt att starta och stänga av, är tysta och väger lite.

Det nya sättet att arbeta innebär en ökad belastning på skolornas datanät. Därför har kommunen investerat i snabb datauppkoppling via fiber till alla skolor. Alla trådlösa nätverk har också uppgraderats. Lärarna får fortbildning för att fullt ut kunna använda sig av de nya möjligheterna i undervisningen.

Mer information

Torbjörn Bergsdal
IKT-ansvarig
070-723 43 33

Tony Söderlund
IT-chef/-strateg
070-623 30 29

Mats Carlsson
Kommundirektör
070-723 94 94

Senast uppdaterad 24 maj 2018