Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Nu utvecklas Heliodalsområdet

Pressmeddelande från Salems kommun 2014-10-08

Den 2 oktober antog kommunfullmäktige detaljplanen för Heliodal i sydvästra Rönninge

- Heliodal är den första större detaljplanen som antagits för södra Rönninge på tio år, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M). - Vi bygger ut kommunalt vatten och avlopp för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. Vi breddar Uttringevägen och bygger gång- och cykelbana för att skapa en bättre trafikmiljö. Dessutom får fastighetsägare i området möjlighet att bygga totalt 44 nya hus, avslutar Lennart Kalderén.

Under de första två åren bygger kommunen ut kommunala vägar samt vatten och avlopp inom området. Uttringevägen breddas och anpassas till busstrafik. När detta är klart kan byggnationen av nya villor starta. 

Inom planområdet kan det totalt finnas 72 friliggande småhus (en- och tvåbostadshus). Redan idag finns 28 hus inom området och med den nya planen finns det möjlighet att bygga ytterligare 44 hus. Alla villatomter ägs av privatpersoner eller företag. I planen reserveras även en kommunal tomt för ett eventuellt behov av t ex förskola eller äldre- eller gruppboende.

Planen vinner laga kraft i början av november om beslutet inte överklagas.

Mer om planen

Kommunstyrelsens ordförande
Lennart Kalderén (M)
08-532 598 06, 070-623 29 00
lennart.kalderen@salem.se

Miljö- och samhällsbyggnadschef
Anders Öttenius
070-623 30 61
anders.ottenius@salem.se

Senast uppdaterad 19 april 2016