Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Mindre koldioxid i Salem

Pressmeddelande från Salems kommun 2013-10-30

 

Salems kommun genomför i samverkan med övriga Södertörnskommuner en upphandling av samordnad varudistribution. Det handlar om att ett transportföretag ska ta emot olika varutransporter i en omlastningscentral för att sedan samordna transporterna till skolor m.m. en eller ett par gånger i veckan istället för att varje leverantör levererar för sig.

Denna hantering leder till flera fördelar för kommunen avseende bl.a. klimatpåverkan, trafiksäkerhet vid skolor och förskolor samt förbättrad ekonomi. Det kan även bli lättare för mindre varuleverantörer utan egna transportresurser att sälja varor till kommunerna. För Salems del beräknas minskningen av koldioxidutsläpp bli 57 procent.

I likhet med kommuner som redan genomfört förändringen till samordnade varutransporter förväntas även Salems kommun att minska sina kostnader för samlade varuinköp på sikt. För närvarande är arbetet i full gång med upphandlingen och drifstarten för projektet förväntas ske under första halvåret 2014.

- Detta är den viktigaste miljöinsatsen som Södertörnskommunerna gör på länge, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) Tack vare det kommunövergripande samarbetet kan vi minska koldioxidutsläppen för projektets åtta kommuner med 54 procent.

Mer information:

Lennart Kalderén (M), 070-623 29 00
Jan Forsman, tel 08-532 598 08

Senast uppdaterad 19 april 2016