Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Markköp öppnar för nya bostäder i Södra Hallsta

Pressmeddelande från Salems kommun 2015-05-25

Salems kommun köper Stockholms stads mark inom exploateringsområdet Södra Hallsta för 14,5 miljoner kronor. Därmed äger Salem all mark inom området som ligger vid Salemsvägen och gränsar i norr mot bebyggelsen vid Lilldalsvägen, i söder mot Rönninge port och i väster mot bebyggelsen vid Rönningevägen.

Södra Hallsta ska enligt översiktsplanen utvecklas med nya bostäder. I samband med detta ska en ny väg byggas mellan Rönningevägen och Salemsvägen för att avlasta Rönninge centrum. Dessutom planeras en ny förskola.

- Nu kommer det att bli över 70 nya bostäder i varierande former på gångavstånd till Rönninge station, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M). Vi ska nu ta fram detaljplan och kontakta intresserade samarbetspartners för att få fram ett fint bostadsområde, dra fram Tvärleden och bygga förskola.

- Genom markköpet tar Salems kommun tillvara på en av de få möjligheter som finns till bostadsbyggande i kommunen, eftersom så pass mycket mark är låst av naturreservatet i Bornsjöns nederbördsområde, fortsätter Lennart Kalderén. - Fler kommuninvånare kommer att kunna flytta till fina bostäder och fler kommer att vilja flytta till Salem och Rönninge.

- Jag vill rikta ett stort tack till Stockholm stad samt till vårt oppositionsråd Arne Närström (S), för gott samarbete i den här affären, avslutar Lennart Kalderén.

Godkännande

Innan köpet är klart ska det godkännas av kommunfullmäktige i Salem och Stockholms exploateringsnämnd. Ärendet behandlas den 11 juni.

Mer information

Lennart Kalderén (M)
070-623 29 00
lennart.kalderen@salem.se

Anders Öttenius
Miljö- och samhällbyggnadschef
070-623 30 61

Senast uppdaterad 19 april 2016