Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lågkonjunktur med fler barn och äldre frestar på ekonomin

Pressmeddelande från Salems kommun 2013-05-21


Kommunstyrelsen har beslutat om förslag till budgetramar för 2014-2016. Ramarna bygger på kommunens prognos över hur befolkningen kommer att se ut under de kommande åren samt på beräkningar av kommunens skatte- och bidragsintäkter. I ramförslaget understryks att Salem har ett besvärligt ekonomiskt läge då både antalet äldre och barn ökar. Förslaget innebär oförändrad skatt.

- Det ekonomiska läget är kärvt, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M). - Antalet barn och antalet äldre ökar samtidigt som skatteintäkterna präglas av lågkonjunkturen. - För att förbättra ekonomin har vi tagit fram ett anpassningsprogram där budgetramarna minskas med 8,5 miljoner år 2014 och 12,5 miljoner år 2015.

Kommunfullmäktige fattar beslut om de ekonomiska ramarna den 13 juni.

Mer information

Läs ordförandeförslaget i sin helhet (bilaga)

Lennart Kalderén (M)
Kommunstyrelsens ordförande
070-623 29 00
lennart.kalderen@salem.se

Jan Lorichs
Ekonomichef
08-532 598 14
jan.lorichs@salem.se

Senast uppdaterad 19 april 2016