Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kommunens satsningar ger bättre vattenkvalitét

Pressmeddelande 2014-08-28

 

Vattenkvalitén i Uttran, Flaten och Flatenån blir bättre och bättre. Genom kommunens satsningar på dagvattendammar och utbyggnad av det kommunala VA-ledningsnätet visar analyser av vattenkvalitén i sjöarna Uttran och Flaten, samt Flatenån en stor förbättring. Andelen kväve och fosfor visar på minskade värden, vilket är en trend i rätt riktning. Genom att minska tillförseln av näringsämnen ökar sjöarnas välmående och mångfald.

Salems kommun fortsätter sitt aktiva arbete med miljösatsningar. Under år 2015 kommer kommunen att bygga ytterligare en dagvattendamm i Mölle/Mosshagen, som ska rena stora delar av dagvattnet från Salemsstaden, som i annat fall hade runnit rakt ut i Uttran.

Du kan själv bidra till att förbättra sjöarnas vattenkvalitét genom att använda miljövänliga gödningsmedel i trädgården eller genom att undvika att tvätta din bil på tomten och istället nyttja de biltvättsanläggningar som finns inom kommunen.

Mer information

Anders Öttenius
Telefon: 070-623 30 61
E-post: anders.ottenius@salem.se

Senast uppdaterad 19 april 2016