Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Förslag om förändrad trängselskatt

Pressmeddelande från Salems kommun 2013-10-30

Regeringens Stockholmsförhandlare har föreslagit vissa förändringar avseende trängselskatten för att finansiera kollektivtrafikutbyggnaden i Stockholmsregionen. Dessa förslag till förändringar innefattar bland annat följande åtgärder;

  1. En höjning av den befintliga trängselskatten till maximalt 90 kronor per dygn.
  2. Införande av trängselskatter vid Saltsjö-Mälarsnittet (bl. a. Slussen och Västerbron)
  3. Att trängselskatt på Essingeleden införs redan 2016

Kommunstyrelsen i Salems kommun motsätter sig både punkterna 2 och 3 i de föreslagna förändringarna.

Kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) säger "Det vore helt orimligt om invånarna på Södertörn skulle få betala trängselskatt två gånger. Därför säger vi helt nej till trängselskatt vid Slussen och Västerbron. Vidare skulle införandet av trängselskatt på Essingeleden enligt tidigare uttalanden komma så småningom, men först när Förbifart Stockholm färdigställts. Det är avgörande för hela Stockholmsregionen att bygget av Förbifarten kommer igång. Vi får inte släppa taget om den frågan."

Mer information:

Lennart Kalderén (M), 070-623 29 00
Jan Forsman, tel 08-532 598 08

Senast uppdaterad 19 april 2016