Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Förbättrad konjunktur ger bättre budgetläge inför 2015

Pressmeddelande från Salems kommun 2014-05-23

 

På måndag beslutar kommunstyrelsen om förslag till budgetramar för 2015-2017. Ramarna bygger på kommunens prognos över hur befolkningen kommer att se ut under de kommande åren samt på beräkningar av kommunens skatte- och bidragsintäkter.

I ramförslaget understryks att konjunkturläget nu har förbättrats och att prognoserna är ljusare än tidigare. Förslaget innebär oförändrad skatt och goda ekonomiska resultat under de kommande åren.

- Vi har gått igenom den svåraste lågkonjunkturen i mannaminne med oförändrad skatt och utvecklad kvalité, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M). - Nu ser vi ljusare tider.


Kommunfullmäktige fattar beslut om de ekonomiska ramarna den 12 juni.

Mer information

Ordförandeförslaget i sin helhet

Tjänsteutlåtande om Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Kontakt

Lennart Kalderén (M)
Kommunstyrelsens ordförande
070-623 29 00
lennart.kalderen@salem.se

Jan Lorichs
Ekonomichef
08-532 598 14
jan.lorichs@salem.se

Senast uppdaterad 19 april 2016