Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Extra löneutrymme för lärare och förskollärare

Pressmeddelande från Salems kommun 2014-03-05

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att barn- och utbildningsnämnden i årets löneöversyn får höja lönenivån för gruppen lärare och förskollärare med totalt 3,5 %. Arbetsutskottet betonar att det extra löneutrymmet ska användas till att öka lönespridningen inom grupperna. Barn- och utbildningsnämnden kommer att finansiera de extra kostnaderna inom den ordinarie budgeten.

- Vi ger detta extra utrymme för att bidra till att stärka läraryrkets status och attraktivitet, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M). - Vi tillsätter också 25 förstelärare för att förbättra karriärmöjligheterna för lärare.

Generellt sett har Salems kommun ett löneläge som hävdar sig väl gentemot länet i stort. Inom hela den kommunala sektorn, nationellt sett, har dock lärarkollektivet under det senaste decenniet haft lägre löneökningar än övriga grupper. Samtidigt har det blivit allt svårare att få kvalificerade sökande till lärarutbildningarna. Rekryteringsläget för Salems kommun är dock mycket gott.

Mer information

Lennart Kalderén
Kommunstyrelsens ordförande (M)
070-623 29 00
lennart.kalderen@salem.se


Margareta Beijer
Personalchef
070-623 29 29
margareta.beijer@salem.se

Senast uppdaterad 19 april 2016