Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Budgetförslag 2014-2016: Oförändrad skatt, investeringar i skolor och för äldre

Pressmeddelande från Salems kommun 2013-10-30

 

Den borgerliga majoriteten har nu presenterat sitt förslag till budget för 2014-2016 som 28/10 skickades vidare från kommunstyrelsen till fullmäktige 21/11. Budgetförslagets innehåll i stort:

  • oförändrad skatt, 19:90
  • resultatet blir + 5,0 mnkr 2014, + 1,4 mnkr 2015, + 3,8 mnkr 2016 (efter jämförelstörande poster, exkl VA)
  • investeringar på totalt 243,2 mnkr under perioden.

Driftbudgeten innehåller ett minskat sparprogram (jämfört med rambeslutet i juni), främst för Barn- och Utbildningsförvaltningen och Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Samtidigt anslås betydande medel till ökande kostnader inom Socialförvaltningen.

Investeringsbudgeten innehåller uppförande av ett nytt särskilt boende för äldre i Söderby Park till 2015. När de slutliga förhandlingarna om detta är klara kommer en reviderad investeringsbudget att läggas fram i början av 2014. En annan stor post är 5 mnkr för anpassning av Säbyskolan inför en eventuell uppflyttning av de återstående klasserna i Skyttorpsskolan (slutligt beslut ännu ej taget).

- Vi fortsätter att utveckla servicen i en av Sveriges tryggaste kommuner. Trots lågkonjunktur kan vi hålla skatten oförändrad och klara av satsningar på de mest angelägna områdena samtidigt som budgeten visar ett mindre överskott.

- Jämfört med rambeslutet i juni har vi minskat sparbetingen. Därmed blir bl a anslaget till fastighetsunderhållet högre än i rambeslutet i våras. Socialförvaltningen kommer också att kunna utöka verksamheten vid "Vattentornet", avlastning av föräldrar med barn med funktionsnedsättningar.

- På investeringssidan blir det ett rejäla anslag för skolanpassningar, b a fortsätter ombyggnaden av kök i skolor och förskolor.

Mer information

Lennart Kalderén, M, 070-623 29 00
Bo Eriksson, FP, 070-625 88 62
Ankie Bosander, C, 070-217 80 96
Håkan Paulson, KD, 076-238 85 55

Senast uppdaterad 19 april 2016