Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bredband i Salems kommun

Pressmeddelande från Salems kommun 2014-08-13

 

Många hushåll och företag i kommunen har fått erbjudande om anslutning till bredband (som ibland benämns som stadsnät) från privata aktörer. Kommunen är ingen aktiv part i en sådan utbyggnad. För att kunna bygga ut bredband krävs dock schakttillstånd och ett markavtal med kommunen.

Företaget Svensk infrastruktur AB har nyligen lämnat in en ansökan om schakttillstånd för delar av kommundelen Rönninge. Ansökan kommer att behandlas enligt ordinarie rutiner.

Salems kommun håller på att ta fram en bredbandsstrategi som ska ge olika aktörer på marknaden möjlighet att erbjuda hushåll i Salem och Rönninge anslutning till bredband. Målet är att 90 % av kommunens hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sek senast år 2020. Målet överensstämmer med det mål som riksdagen lagt fast för hela Sverige.

Mer information

Mats Carlsson
kommundirektör
tel 08-532 598 12
mats.carlsson@salem.se

Jan Forsman
planeringschef
tel 08-532 598 08
jan.forsman@salem.se

Senast uppdaterad 19 april 2016