Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

40-zon i Rönninge

Pressmeddelande 2015-12-16

Kommunstyrelsens tekniska utskott har beslutat om nya hastighetsgränser i kommundelen Rönninge. En generell 40-zon införs med utantag för förskolor och skolor, där det även i fortsättningen ska vara 30 km/tim under skoltid. 40-zonen börjar vid korsningen Salemsvägen/Säbytorgsvägen.

- Nu får Rönninge ett enkelt, enhetlig system med en hastighet som är väl anpassad till trafikmiljön, säger Lennart Kalderén (M), ordförande i tekniska utskottet.

Bakgrunden till beslutet är att Rönninge behöver ett mer enhetligt system för hastighets-
begränsningar. Systemet ska främja en god trafiksäkerhet samtidigt som det är enkelt att förstå. Rönninge har en mer komplex trafikmiljö än Salems kommundel där gång- och cykelvägar är skilda från fordonstrafiken. I Rönninge är vägarna smala och kurviga samtidigt som det finns många villatomter med skymmande häckar. I dagsläget är det övervägande 50 km/tim i Rönninge. Det finns sträckor med med 30 km/tim, främst utanför skolor och förskolor men även på andra ställen. Dagens 30-sträckor som inte ligger i anslutning till förskola och skola kommer att ingå i den generella 40-zonen.

Mer information

Lennart Kalderén (M)
Ordförande i kommunstyrelsens tekniska utskott
070-623 29 00
lennart.kalderen@salem.se

Victoria Herslöf
Trafikutredare
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
08-532 598 52
victoria.herslof@salem.se

Senast uppdaterad 19 april 2016