Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

200 nya parkeringsplatser planeras vid Rönninge station

Pressmeddelande från Salems kommun den 8 maj 2013

 

Det finns ett behov av fler parkeringsplatser för pendlare vid Rönninge station. Behovet kommer att öka i takt med att Rönninge växer och nya detaljplaner möjliggör nya bostäder. Därför föreslås kommunstyrelsen att fatta beslut om att arbeta vidare med flera lösningar för att utöka antalet parkeringsplatser.

Nya p-platser för pendlare föreslås på tre ställen:

- ca 90 platser längs med Garnuddsvägen öster om befintlig infartsparkering vid Salarps äldreboende. Dessa platser kan byggas relativt omgående. Områdesbestämmelserna beskriver ytan som möjlig parkeringsyta.

- ca 30 platser inom kv Ålkistan som ligger invid Rönninge Folkets hus. Detta förutsätter en överenskommelse med Brf Engelsberg 2 och en ändring av gällande detaljplan.

- ca 90 platser i ett p-däck i två plan på den befintliga pendlarparkeringen. Fortsatt utredning.

Se en redovisning över möjliga p-ytor i bifogad karta. Efter kommunstyrelsens beslut måndagen den 20 maj fortsätter planeringsarbetet med en detaljerad kostnadsberäkning med eventuellt bidrag från SL.

Mer information

Lennart Kalderén (M)
Kommunstyrelsens ordförande
08-532 598 06, 070-623 29 00
lennart.kalderen@salem.se

Conny Olsson
Plan- och exploateringschef
08-532 598 99, 070-623 30 32
conny.olsson@salem.se

Senast uppdaterad 19 april 2016