Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Medborgarundersökningen

Senaste medborgarundersökningen visar att Salems invånare är fortsatt nöjda med Salem som en plats att bo och leva på.

SCB genomför årligen en medborgarundersökning bland landets kommuners medborgare. I årets undersökning har 135 av 290 kommuner deltagit. Undersökningen når ut till 1200 medborgare i åldern 18-84 år, som får möjligheten att svara på frågor om vår kommun och är en del av bedömningen i bilden av hur våra medborgare ser på oss. Undersökningen är en attitydundersökning och mäter alltså inte faktiskt resultat i verksamheterna, utan hur våra medborgare ser på olika frågor. 

Medborgarundersökningen är ett viktigt verktyg för att kommunen ska se vad våra medborgare tycker om kommunen. Resultaten används till del av uppföljningen av kommunens övergripande mål.

Medborgarundersökningen 2019

Årets resultat visar att Salems invånare är fortsatt nöjda med Salem som en plats att bo och leva på. Salemsborna fortsätter att ge höga omdömen om kommunen i medborgarundersökningen men inom några områden är betygen snäppet lägre än tidigare år. 

Resultatet presenterar hur våra medborgare betygsätter följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva i (Nöjd-Region-Index)

  • Kommunens verksamhet (Nöjd-Medborgar-Index)

  • Medborgarens inflytande på kommunens verksamheter och beslut (Nöjd-Inflytande-Index) 

Undersökningen presenterar olika betygsindex varav Nöjd-Region-Index (NRI) visar hur medborgarna bedömer Salems kommun som en plats att bo och leva på. Det sammantagna resultatet där blev 64 medan det för samtliga 135 kommuner som deltog i årets undersökning var 59, föregående år visade Salem ett resultat på 65 och övriga kommuner 62.

51 % av medborgarna i vår kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Områden som bör uppmärksammas för att få ännu nöjdare medborgare är bostäder, trygghet och fritidsmöjligheter. 

Kommunens verksamheter får fortsatt bra betyg

Nästa index är Nöjd-Medborgar-Index (NMI) som beskriver hur medborgarna ser på kommunens verksamheter. Resultatet från årets undersökning gav betyget 60 jämfört med övriga 135 kommuner som har snittbetyget 53. Jämfört med Stockholms län är Salems medborgare lika nöjda eller mer med förskolan, grundskolan, äldreomsorg samt renhållning och vatten/avlopp. Det som visas är att resultaten ligger på ungefär samma nivåer som föregående år.

Högre inflytande än genomsnittet

Det sista området är Nöjd-Inflytande-Index (NII) som visar hur medborgarna i Salems kommun ser på sitt inflytande i kommunen. Betygsindexet visar på 43 jämfört med samtliga kommuner i undersökningen som blev 39, här syns en sjunkande trend för alla deltagande kommuner och resultaten har minskat.  Frågeområden som bör prioriteras är påverkan och förtroende. Områden som bör bevaras är information och kontakt, där det visar sig att medborgarna har ett bra förtroende för att kommunens politiker och högre tjänstemän arbetar för kommunens bästa och att politiska beslut blir väl genomförda.

Fortsatt arbete med resultatet

Resultatet från undersökningen analyseras för att se vilka förbättringsområden som ska prioriteras i kommunens arbete. Undersökningen är central i vår interna utvärdering inom alla förvaltningar. Vi tackar alla medborgare som har bidragit genom att svara på enkäten.

Läs hela rapporten från medborgarundersökningen 2019.

Senast uppdaterad 26 juni 2020