Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Uttringe 1:12 m.fl. (Västra Garnudden), plan 80-81

Kommunstyrelsen beslutade den 10 oktober att sända det av Plan- och exploateringsenheten upprättade planförslaget på granskning och remiss.

Granskningstiden pågår mellan 26 oktober och 23 november.

Planområdets läge

Planområdet omfattar ett skogsområde beläget mellan Garnuddens naturreservat och bostadsområdet Fiskarudden. De berörda fastigheterna är Uttringe 1:12, Uttringe S:49 och Uttringe 1:187.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för anläggandet av en dagvattendamm och våtmark som kommer innebära att Flatenbäckens vatten genomgår en renande process innan det rinner vidare ut i sjön Uttran.

Planskede

Planen befinner sig på granskning fram till 23 november.

Det innebär att du senast den 23 november har möjlighet lämna synpunkter på planförslaget till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på adress Salems kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Säby Torg 16, 144 80 Rönninge eller via e-post till msb@salem.se.

Handlingar

Handläggare

Jonas Hanifi
Planarkitekt
jonas.hanifi@salem.se

Senast uppdaterad 27 oktober 2022