Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Samråd för detaljplan för Salem 4:2 och del av Salem5:3 (Trekanten), plan nr 83-22

Ett förslag till detaljplan för Salem 4:2 och del av Salem 5:3 (Trekanten), plan nr 83-20,sänds ut för samråd och remiss med standardförfarande enligt PBL (SFS 2010:900) 5 kap 7§, i dess lydelse fr om den 2 januari 2015.

Planområdet tillhör kommundelen Söderby. Området är beläget i den sydöstra delen av Salems kommun, i korsningen mellan Sanatorievägen och Söderby Gårds Väg. Planområdet omfattar fastigheten Salem 4:2 samt en del av den kommunala fastigheten Salem 5:3.

Planen syftar till att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus för bostadsändamål på del av fastigheten Salem 5:3 samt skydda det befintliga flerbostadshuset på fastigheten Salem 4:2, som tidigare varit arbetarbostäder för biträden vid Söderby sjukhus. Detaljhandel tillåts för att möjliggöra exempelvis café- eller kioskverksamhet på entréplan inom en av de tillkommande byggnaderna. Planförslaget bedöms inte avvika från den gällande översiktsplanen.

Samråds- och remisstiden pågår från den 29 oktober till den 29 november 2019. Planförslaget finns att läsa på följande platser:

● Kommunens hemsida www.salem.se under Bygga & bo, kommunens planarbete, pågående planarbeten

● Kommunhusets entré, Säby torg 16

● Biblioteket vid Salems centrum

Senast den 29 november kan du lämna synpunkter på planförslaget till Bygg- och miljönämnden på adress Salems kommun, bygg- och miljönämnden 144 80 Rönninge eller via e-post till msb@salem.se.

Frågor om planförslaget besvaras av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på msb@salem.se

Senast uppdaterad 29 oktober 2019