Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anslagsbevis Södertörns överförmyndarnämnd

Protokoll från Södertörns överförmyndarnämnds sammanträde den 1 februari är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Organ

Södertörns överförmyndarnämnd 

Sammanträdesdatum

2023-02-01

Datum då anslaget sätts upp

2023-02-02

Överklagandetiden går ut

2023-02-23

Datum då anslaget tas ned

2023-02-24

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet finns tillgängligt hos Södertörns överförmyndarnämnd

Sekreterare

Ulrika Eriksson

Senast uppdaterad 02 februari 2023