Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anslagsbevis kommunstyrelsen

Protokoll från kommunfullmäktiges valberednings sammanträde den 29 november 2022 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Organ

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum

2022-11-29

Datum då anslaget sätts upp

2022-12-06

Överklagandetiden går ut

2022-12-27

Datum då anslaget tas ned

2022-12-28

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet

Sekreterare

Elina Peronius

Senast uppdaterad 12 oktober 2022