Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anslagsbevis barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden sammanträde den 18 oktober 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-10-18

Datum då anslaget sätts upp

2022-10-26

Överklagandetiden går ut

2022-11-16

Datum då anslaget tas ned

2022-11-17

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare

Serdar Dil

Länk till protokoll

Senast uppdaterad 26 oktober 2022