Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anslagsbevis barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden sammanträde den 21 september 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-21

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-28

Överklagandetiden går ut

2021-10-19

Datum då anslaget tas ned

2021-10-20

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare

Ida Wredh

Länk till protokoll

Senast uppdaterad 28 september 2021