Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anslagsbevis barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 7 februari 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga beslutet måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-02-07

Datum då anslaget sätts upp

2023-02-15

Överklagandetiden går ut

2023-03-08

Datum då anslaget tas ned

2023-03-09

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare

Serdar Dil

Länk till protokoll

Senast uppdaterad 15 februari 2023